رویداد استارتاپی

اولين کمپ کارآفرینی گردشگری

کارآفرینی یا همان فرآیند کشف فرصت ها بیان می‌کند که چگونه افراد بصورت مستقل و یا در داخل سازمان ها، مسائل و چالش های ناشناخته را می‌بینند و چارچوبی جدید از ابزارها و اهداف ایجاد می‌کنند تا از آن ها استفاده کنند البته به شرط اینکه فرصتها ارزش لازم را برای آنها داشته باشد.

تاریخ های مهم

شروع رویداد:
22 آبان 98
پایان رویداد:
24 آبان 98
شروع ثبت نام:
10 مهر 98
آخرین مهلت ثبت نام:
20 آبان 98

مکان

یزد - مرکز آموزش علمی - کاربردی جوادالائمه (ع)
زمان باقی مانده تا شروع رویداد
ثانیه دقیقه ساعت روزبرنامه های رویدادشورای سیاست گذاری


دکتر محمد صالح احمدی
ریاست دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان یزد
مهندس سیدمحسن حیدری
دبیر کمیته علمی کمپ
دکتر علی صفاری دربرزی
دبیر کمیته اجرایی
دکتر مریم صداقت
دکتر وجیهه وفایی
عضو کمیته علمی
دکتر محمد دهقان
مهندس محسن بهجت
مهندس مجید سفید
رئیس مرکز آموزش علمی-کاربردی جواد الائمه یزد

حامیان راهبردی


شرکت شهرک های صنعتی یزد
دانشگاه جامع علمی-کاربردی استان یزد
مرکز آموزش علمی-کاربردی جواد الائمه یزد
پردیس گردشگری هفت اقلیم
کانون کارآفرینی استان یزد